Tanktan malzeme hareketini ağırlık yöntemiyle kontrol etmek amaçlı tasarlanan sistemlerdir. Tankta kalan miktarın doğru şekilde görüntülenmesi, istenilen miktarda malzeme çekilmesi veya formül tanklarında karışım hazırlanırken proseslerin kontrolünde yoğun olarak kullanılmaktadır. Tank tartım sistemlerinde genellikle kimyasal karışımlarda karıştırıcılar kullanılmaktadır. Karıştırıcının ağırlık üzerindeki etkileri elektronik filtreler ile en aza indirilerek en doğru tartım sonuçları elde edilmektedir.

Kullanım Alanları

  • Kimya tesisleri
  • Hazır beton ve çimento
  • Yem sanayi
Tank ve Silo Tartım Uygulamaları
Tank ve Silo Tartım Uygulamaları